Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Voor de zekerheid heb ik in de zelfde map een test.rtf gemaakt met "aaa
*LFCRLF"*.
Met Writer wordt één pagina gemaakt met "aaa". Volkomen juist.
Toen heb ik KostenBladen.rtf aan het eind ook *LFCRLF* gegeven, maar weer
kwamen er 25 bladen uit waarvan 17 leeg.
Vreemde zaak...

Op 28 december 2015 16:53 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Mijn boekhouding wordt uitgevoerd door een aantal klassieke programma's.
Was vroeger COBOL is nu BACIC256 (met SQL-Base).

Het Kostenoverzicht (genereren Kostenbladen) maakt als slot een
KostenBladen.rtf; dat bevat alle subtotalen per Kostenplaats en een
eindtotaal.
De opmaak is compleet met bijeenhouden van Kostenplaats per blad.
*CR* (hex13), *LF* (hex10) en *FF* (hex12) zijn door mij op de juiste
plaatsen aangebracht. Ziet er keurig uit, maar:
De totale print omvat acht bladen A4 met daar achteraan 17 lege bladen!
Het rtf-bestand eindigt met "Totaal*LF*" en dus niet 17 keer *FF*!!!
Waar haalt Writer dat laatste vandaan?

Dick


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.