Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hartelijk dank, precies wat ik zoek!! Wel een vraag: op blz 7 (Introductie) wordt verwezen naar de nog in aanmaak zijnde "Handleiding Base" (en daar wacht ik even op omdat ik anders mogelijk een probleem krijg met de vertaling van de begrippen uit het Engels naar het Nederlands) en naar het "Base Handboek". Waar kan ik dat "Base Handboek" vinden? Alvast dank voor een reactie,

JanOp 26-12-15 om 12:07 schreef Kees Kriek:
Allen

Aan de Handleiding voor beginners 4.2 is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Base' toegevoegd. Het is de eerste vertaalde versie van dit hoofdstuk.

In dit hoofdstuk kunt u kennismaken met  Base en worden de basisbegrippen
uitgelegd van zowel databases als het gebruik van Base.
Zo kunt u onder meer lezen wat het verschil is tussen een platte database
en een relationele en kunt u lezen hoe u een platte database maakt met
Base. Ook wordt beschreven hoe u in deze database tabellen aanmaakt en daar
vervolgens gegevens in kan invoeren middels formulieren en daarna
informatie er uit haalt middels query's.

Met dank aan Ad Rienks en Rob Westein voor hun bijdrage.

De documenten zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Dit
e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#151ddf44150226e7_DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.