Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hoi,

Ik heb een werkblad ( Ubuntu 14.04 LTS, LO Versie: 5.0.3.2
Build ID: 1:5.0.3~rc2-0ubuntu1~trusty2 ) waarin ik bij een aantal groepen
van cellen de randen weergeef:

 ------------------------
[   |   |   |   |   ]
 ------------------------
[   |   |   |   |   ]
 ------------------------

Nu wil ik daaromheen/ aan de buitenrand een vette rand hebben om dit blok
te accentueren:

* ------------------------*
*[*   |   |   |   |   *]*
 ------------------------
*[*   |   |   |   |   *]*
* ------------------------*

Dit lukt me niet.
Als ik via Ctrl-1 de buitenrand definieer, vervallen de randen binnen in
het geselecteerde gebied.
Als ik daarna de randen binnen het geselecteerde gebied aan kies, vervalt
de ingestelde dikte van de buitenrand.

Via de help-funktie kom ik niet verder.

Hoe kan het wel?

Alvast bedankt voor het meedenken.

Groeten,

René.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.