Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Kees en meelezers,

Hierbij mijn verhaal hoe ik een excel tabel binnen haal in LO-base

OL-Database starten

1. Kies onderste: Met een bestaande database verbinden

2. klik op scroll pijl en kies Werkblad en klik op volgende

3. Haal het bestand op dat je wil importeren volgende

4. Database registreren en Open de Database voor bewerking voltooien

5. Geeft de nieuwe database een naam

6. Tabellen blad1 is geimporteerd 

Het is nu klaar voor verdere bewerking met o.a. Query's (SQL)
Hopelijk is dit voldoende anders hoor ik het wel.

Gr.
Aleidus

Op 18 dec. 2015, om 20:07 heeft Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> het volgende geschreven:

Dat is leuk Theo!
Alleen mijn knopje *Gegevens naar tekst *zit de op 16e plaats in de balk...
Zeer fraai resultaat.
Dat Query-resultaat kan ik weer als Tabel laden voor verdere bewerking.
Eindelijk een oplossing voor TableCreate, die van twee tabellen een derde
kan genereren.
In feite kan ik langs dezelfde weg een TableModify uitvoeren.
Veel dank!
Groeten,
Dick


Op 18 december 2015 19:30 schreef Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl>:

Hallo beste Dick,
Start Calc op -> toets F4 -> je ziet dan de lijst met Query's in de linker
kolom -> klik in de rechterkolom links boven in de tabel zodat de hel tabel
actief is -> klik op de vierde knop van links "Gegevens naar tekst" in de
balk boven deze tabel en alles staat in Calc weer gegeven.
Succes en groeten Theo

Op 18-12-2015 om 11:12 schreef Dick Stomp:

Wie weet hoe je in Base een Query rechtstreeks naar een Tabel (nieuw of
bestaand) kan laten schrijven.
Oftewel de Uitvoer in plaats van naar het Scherm naar een Bestand
sturen...
Dick--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.