Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Welke geluid bestand?

mp3, wav of iets anders?

mp3 werkt bij mij niet

Wim

Op 16-12-15 om 11:17 schreef Willem:

Dag Ad, Pieter en Dick,

Hartelijk dank voor jullie uitleg. Ik ga nog zien of ik ermee verder kan komen. Hieronder nog enige toelichting op mijn probleem.

Als ik een geluidsbestand invoeg via *Menu / Invoegen / Film en Geluid* dan werkt dat in de presentatie zo vertragend dat een diawissel wel langer duurt dan 1 minuut. Bovendien stop de geluidsweergave nadat de dia waar het geluidsbestand is ingevoerd wordt verwisseld ondanks dat ik het ingesteld heb als “_Op alle dia's toepassen_”.

Kies ik via het menu aan de rechterkant in Impress *Diawissel /**Ander geluid **/ *een muziekbestand uit de lijst die dan verschijnt en klik dan op “_Op alle dia's toepassen_” dan wordt het geluid tijdens de presentatie afgespeeld en gaat ook door bij de dia wisselingen. _Daarmee is het dus tot zover prima in orde._


Mijn vraag was waar die bestanden zijn opgeslagen die verschijnen in de lijst van "Diawissel / Ander geluid". Het antwoord daarop heb ik intussen gevonden. Deze staan in het verborgen bestand:

*/ home / naam / .config / libreOffice / 4 / user /gallery*

Het is mijn bedoeling om tijdens een diapresentatie met LibreOddice-Impress een muziekstuk te laten afspelen dat doorgaat bij de diawisselingen, deze presentatie te kunnen versturen als e-mailbijlage of middels een Dropbox-Link. In de presentatie bij de ontvanger is er echter geen geluid terug te vinden omdat, zoals ik nu heb ontdekt, Impress dit opzoekt in het hierboven genoemde gallery map op de computer.

Zou er een mogelijkheid zijn om het muziekbestand met de presentatie mee te sturen en Impress dat te laten gebruiken?

Vriendelijke groet,

Willem
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.