Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Wat je kan doen is een geluidsfragment in de presentatie invoegen en je .odp opslaan. Als je nu dat .odp bestand hernoemt naar .zip en uitpakt, zal je zien dat het .odp bestand een hoeveelheid mappen en bestanden zijn die zijn "ingepakt". Welnu, één van die mappen heet "Media" en in die map zou je geluid moeten zitten.Op 16-12-15 om 01:48 schreef Ad Rienks:
Op 15 december 2015 23:25 schreef Willem <willem075@gmail.com>:

Weet iemand in welke map geluidbestanden van LibreOffice-Impress worden
opgeslagen?

Dag Willem,

Het antwoord is eenvoudig: het geluidsbestand gaat deel uitmaken van je
presentatie, die in zijn geheel wordt opgeslagen als .odp bestand.
Ik heb het uitgeprobeerd, volgens de handleiding:
http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/handleiding-voor-beginners-4.2/handleiding-voor-beginners/kennismaken-met-impress-2014-10-26/at_download/file

Vriendelijke groet,
Ad--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.