Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Kijk eens op
https://help.libreoffice.org/Common/Labels/nl


Op 14 december 2015 21:35 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

In de WikiHelp kan ik ook geen goed antwoord vinden... Wat er staat werkt
ook niet: synchroniseren??


Op 14 december 2015 21:13 schreef Jan Kolloffel <jan.lo@sterntje.nl>:

Misschien heb je hier iets aan wel wat ouder maar het principe is niet
veranderd voor zover ik weet:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44147217/Afdrukken%20samenvoegen%20LibreOffice.zip

Op 14-12-15 om 21:06 schreef Nijs en Roelie:

Hallo,
Hopelijk komt dit goed zo.

Ik heb een probleem met het maken van etiketten (labels).
Via <bestand> , <nieuw>, <etiketten> kom ik in het scherm "etiketten".
Onder de tab etiketten kan ik niets invullen achter "gegevensbestand" Er
staat alleen Bibliografie en Adressen. Achter "tabel" en
"Gegevensbronveld"staat niets en kan ik niets invullen.
Verder kies ik onder <blad> en vul merk Avery en type L7159Adres in.
Onder de Tab Opties kies ik onder "distribueren" kies ik Gehele Pagina
en plaats een vinkje voor "Gehele pagina"
Ik kies dan onder voor nieuw document. Er verschijnt een vel met
etiketten en de knop <sychroniseren> met de tekst "etiketten
synchroniseren".
Deze knop reageert niet.
Met vriendelijke groet,
Nijs de Zoete.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.