Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op donderdag 26 november 2015 22:43 schreef Jan Kolloffel:

Ik probeerde te updaten naar versie 5.0.3.2 vanuit versie 5.0.2.2 en
dat lukt niet. Bij herhaling een nieuwe download gedaan op
verschillende dagen, maar dit is en blijft de melding:
- - - - - - - - - - - - - - -
Fout 1305.Fout bij lezen uit bestand:
F:\Downloads\LibreOffice\LibreOffice_5.0.3_Win_x86.
msi. Controleer of het bestand bestaat en dat u er
toegang toe hebt.
- - - - - - - - - - - - - - -
Ehhh, bestand bestaat, 215.632 kB groot, en ik heb er toegang toe (als
er tenminste niet vanzelf iets is veranderd, ik heb een administrator
account).  Het installatie proces begint en als ik heb gekozen voor
volledige installatie gaat het na verloop van enige wachttijd mis,
zoals hierboven aangegeven.

Mogelijk is er bij het downloaden iets fout gegaan.
Controleer de checksum. Als die niet klopt opnieuw downloaden.
Of gebruik de torrent, die wordt altijd gechecksumd.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.