Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


https://bugs.documentfoundation.org <https://bugs.documentfoundation.org/>


Op 26 nov. 2015, om 18:52 heeft Spidey-Westland <spidey-linux@caiway.net> het volgende geschreven:

Hoe kan ik dit dan melden?

Op 26-11-15 om 18:07 schreef Ekrem Koç:
Wim, je kan ook een bugsrapport melden, dan kunnen ze het fixen. Ik heb zelf ook uitgezocht , 
niks oplossing of tips gevonden.

Gr Ekrem

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 26 nov. 2015 om 17:30 heeft Spidey-Westland <spidey-linux@caiway.net> het volgende 
geschreven:

Hallo users,

Wat ik ook doe in LO versie is anders dan in versie 4.4 etc.

Alleen via invoegen hyperlink werkt de cel info om een e-mail op te zetten.

waardenmarking is uitgezet.

Ik wacht dan maar of iemand hiervoor een tip heeft gevonden.

groet

Wim-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.