Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dank hiervoor, is precies wat ik niet kon vinden. Waarschijnlijk te veel gefocust geweest op exporteren - importeren.

Op 24-11-15 om 16:02 schreef rwestein@planet.nl:
https://help.libreoffice.org/Common/Importing_and_Exporting_Data_in_Base/nl


----Origineel Bericht----
Van : jan.lo@sterntje.nl
Datum : 24/11/2015 13:42
Aan : users@nl.libreoffice.org
Onderwerp : [nl-users] Extensie .dbf

Ik wil in één Base-tabel wat wijzigingen aanbrengen; de totale database
bestaat uit veel meer tabellen.  Nu kan ik wel rij invoegen kiezen maar
die komt gewoon onderaan te staan en niet waar ik die wil hebben.  Iets
dergelijks herinner ik mij van MS Access, nou ja van een jaar of 15
geleden.  Daar had ik toen de volgende truc op:
1. Ik exporteerde de tabel (en dus allen die tabel) en importeerde die
in MS Excel.
2. In Excel kon ik dan op de gewenst plaats(en) regels invoegen waar ik
dat wilde.
3. Als ik klaar was exporteerde ik die, in Excel aangepaste, tabel en
importeerde die in Access.
4. In Access had ik dan een tabel naar mijn wens.

Nu weet ik best dat je in een formulier de zaak naar je hand kunt
zetten, maar het gaat mij er om dat ik bij zeer uitgebreide tabellen de
zaken graag overzichtelijk bij elkaar wil hebben, b.v.
straat - huisnr. - toevoeging - postcode - plaats - land
en niet
straat - huisnr. - postcode - plaats en tig regels verder, oh ja ik ben
"land" vergeten en dan nog verder, omdat iemand daar om vraagt,achteraf
"toevoeging" nog moet aanbrengen.

Uit de help (
https://help.libreoffice.org/Calc/Importing_and_Exporting_dBASE_Files/nl#Een_dBASE-bestand_in_een_werkblad_importeren
) begrijp ik dat ik dan met *.dbf* bestanden moet werken, alleen kom ik
er maar niet achter hoe ik kan opslaan als .dbf-bestand

Graag even een instructie hoe dat te bewerkstelligen want de beschreven
"Access"-methode scheelt enorm veel tijd.

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.