Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Rob,
Je kan inderdaad een Tabel rechtstreeks aan een Rapport hangen, maar dan
mis de functionaliteit van de Query qua manipulatie (sort, select etcetera).
Dat geldt dito voor een Formulier, waar de Query zorgt, dat je precies dát
te zien krijgt waar het Formulier voor dient. In het *Handboek Access
Toepassingen* ontwerpen (495 pagina's) wordt het duidelijk uitgelegd vanaf
pagina 105 waarom zo gewerkt moet worden.
Met groet,
Dick

Op 22 november 2015 08:37 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Beste Dick,

Op 21-11-15 om 23:22 schreef Dick Stomp:

Het werken met Base wordt steeds duidelijker!
Het maken van tabellen is geen probleem.
Het werken met Queries is ook redelijk te begrijpen.
Wat niet regelrecht duidelijk is, is dat uitvoer in Rapport of Formulier
altijd een Query nodig hebben om te werken.

Een formulier of rapport kunnen tabellen of Query's gebruiken als bron. Of
begrijp ik je niet goed?
Als je een rapport of formulier aanmaakt via de Assistent dan kan je een
tabel of query aangeven als bron.

Dat wordt bij MSAccess wél duidelijk gezegd.
Dus een rapport rapWeek gebruikt queWeek om een Weekrapport te maken.
En een formulier frmArtikel gebruikt queArtikel om een Artikelformulier te
tonen waar een Artikel in gemuteerd kan worden.
In het frmArtikel is een Keuzelijst met Invoervak, waarmee Artikel snel
gevonden kan worden. Indien gevonden kan Aantal en Datum worden gewijzigd.
De FormulierAssistent heb ik nog niet helemaal doorgrond, want de breedte
van de kolommen is nog niet definitief instelbaar.
Dit probleem doet zich ook voor bij de kolommen van Rapport.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.