Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Achteraf kan het ook: kopieer de tabel en je krijgt de vraag om een unieke
sleutel te willen hebben.
Dus Tabel kopieren naar Tabel2. Tabel weggooien en Tabel2 hernoemen naar
Tabel.


Op 21 november 2015 22:49 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Dag Jan,
Ik vergeet ook altijd een "ID" te maken.
Als ik de tabel gemaakt heb en wil opbergen vraagt LibreOffice Base
 altijd vriendelijk of ik een "unieke key" wil gebruiken. Daar zeg ik dan
Ja op en er komt een eerste kolom met kop "ID".
De queries gebruiken dat veld om snel te werken.
In MSAccess zit precies hetzelfde mechaniek. Ik ben er dus aan gewend en
gebruik het ook.
Groet,
Dick


Op 21 november 2015 22:43 schreef Jan Kolloffel <jan.lo@sterntje.nl>:

Is het mogelijk achteraf, dus als de tabel al is gemaakt, een automatisch
doornummerende primaire sleutel aan te brengen?

Ik ben namelijk er één vergeten te maken in een vrij grote tabel en ik
zou die nu opnieuw moeten maken alleen omdat ik dat automatische nummeren
niet kan vinden......  Ja, bij een nieuwe tabel kan het via het programma
erg simple, maar achteraf lijkt niet mogelijk.

Iemand een advies?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.