Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List indexIedereen bedankt die adviezen heeft gegeven over het aan de praat krijgen van database. Mijzelf 
lukte het echter niet om database aan de praat te krijgen. Mijn zoon heeft het echter wel voor 
elkaar gekregen.
 Hij heeft LibreOffice 5 van mijn computer verwijderd en vervolgens LibreOffice 4.4. erop gezet. Of 
hij daarnaast nog andere dingen heeft gedaan weet ik echter niet.  Nu moet ik alleen nog leren om 
met de database te werken.

Jan van de Ruitenbeek 
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.