Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Aangezien op mijn systeem Ubuntu 14 en Libreoffice 5 geen problemen zijn,
vind ik de term "niet te werken" wat vaag.
Is de installatie geslaagd?
Starten andere toepassingen zoals Writer en Calc wel?
Start Base wel?

Op 11 november 2015 19:00 schreef J van de Ruitenbeek <jvdr@solcon.nl>:


Na het downloaden  van de Nederlandstalige versie van libre-office blijkt
de database niet te werken. Wordt deze bij de Nederlandstalige versie niet
meegeleverd? Indien wel, hoe krijg ik hem dan aan de praat?

Jan van de Ruitenbeek.

P.S. in vorige mail hierover blijkt de vraag te zijn weggevallen en is er
dus alleen maar een lege mail
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.