Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste gebruikers van LibreOffice,

Na jaren werken is het nog steeds niet mogelijk de functionaliteit van
Access met Base na te doen.
Dat is ook niet zo vreemd, omdat in Access wordt gezondigd tegen een regel
in de Informatica: houdt Data en Process streng gescheiden!

In LibreOffice zijn al voorbeelden zichtbaar van hoe het hoort: LO-Writer
starten en dan als invoer aanwijzen een LO-Calc om Adressen op een
sticker-vel te printen.

Tot mijn schrik heeft men in LO-Base al een Rapport-functie ingebouwd, die
niet zo prettig werkt! Het ziet er niet uit en is niet makkelijk aan te
passen.
Ik wil in Writer een layout aanmaken voor een Query uit mijn Base. Daar wil
ik de baas over blijven.

Wat is in Access gebeurd? Daar is een nieuwe DOC gemaakt als kopie van de
bestaande DOC, maar die wordt niet onderhouden door de bestaande DOC.
Die fout mag dus niet in LibreOffice zitten. Writer is autonoom en mag niet
naar Base gekopieerd worden, maar wel door Base gebruikt worden.

Hoe dat nu op te lossen?
Welnu, een Query levert een uitvoer op het scherm. Punt.
Dat is armoede...
Wij willen een uitvoer naar een nieuwe Tabel (TableCreate) voor verder
processing.
Wij willen een bestaande Tabel veranderen (TableModify).
Wij willen meerdere Tabellen samenvoegen tot een nieuwe (TabelCreate).

Nu zitten allemaal ijverige broeders in dit vak met keoppelde Calc-sheets
draaitabellen te maken wat in Base veel beter te doen is (zie Access).

De armoede van Macro's in LibreOffice is schandelijk te noemen. Het
registreren van "keystrokes" is van de Batavieren, is peddelen over een
rivier om aan de overkant te komen...
VisualBasic is zeer luxueus en voldoet aan alle wensen. Basic256 (gratis)
heeft SQL-functionaliteit ingebakken!

Kortom: er ligt nog een heleboel werk voor de LibreOfficeBase te wachten!

Graag schieten op dit verhaal met opbouwende pijlen!

Hartelijk dank,
Dick Stomp

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.