Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Rob,
Ik heb MicroSof meer dus ook geen Access sinds 2006.
Maar alles is gedocumenteerd en probeer ik nu in Base te realiseren.
Groet,
Dick

Op 6 november 2015 07:48 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Ik werk vrijwel dagelijks met MS-Access.
Ik zal kijken of ik de code die in het Macroboek van Andrew Pitonyak
makkelijk kan uitleggen.

/Rob

Op 05-11-15 om 21:56 schreef Dick Stomp:

Dag Rob,
Kennis van programmeren is voor Access niet nodig.
Alle handigheden zitten in de Menu's.
Ook het inrichten van een Formulier als Menu wordt duidelijk "gegidst".
Dat komt omdat elke entiteit in de Keuzetabellen terugkomt. Dus als je een
knop in het formMenu wil hebben heb je de keus uit reeds gemaakte routines
zoals rapOmzet, rapInkoop, queWinst, queVoorraad, tabKlanten, tabKosten.
De
knoppen kun je een passende naam geven.
Onze enthousiaste Willem075 in België heeft een complete boekhouding in
Calc gebouwd met veel Macro's en dat vraagt wél ervaring in
programmeren...
Dick


Op 5 november 2015 21:35 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Dick,
Base is geen MS-Access helaas.
Ontwikkeling van Base gaat minder snel dan Calc of Writer... zou ook
graag zien dat Base makkelijker te gebruiken was zonder al te veel
programmeerkennis te moeten hebben.

Je kan je verbeteringen aandragen via bugzilla...
https://bugs.documentfoundation.org/ wie weet dat je verzoeken gebouwd
worden.
/RobOp 04-11-15 om 19:48 schreef Dick Stomp:

Het Rapport in Base dat een Query gebruikt functioneert. Het resultaat is

niet fraai, maar de inhoud is juist...
Het lukt niet om in Base het Opnemen van Macro's mogelijk te krijgen.
Het item blijft grijs in het Menu>Extra>Macro's>Macro Opnemen.
In Geavanceerd staat Java aan en Macro's opnemen is aangevinkt.
Wat heb ik nou nog vergeten?

Op 4 november 2015 15:08 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Dag Willem,

Keurige duidelijke menu's! In Access is dat óók simpel te maken. Het
zal
me met LibreOffice ook wel een keer lukken.
10 jaar geleden heb ik gekozen voor Linux en zal moeten roeien met de
riemen die ik heb.
Hartelijke groet,
Dick

Op 4 november 2015 12:43 schreef Willem <willem075@gmail.com>:

Dag Dick,

Ja, als ge zoiets aan de praat krijgt geeft dat veel voldoening. Vooral
omdat het niet altijd zo simpel is. Het verlagen van het
beveiligingsniveau
is zo'n voorbeeld. Als ge dat niet weet is het moeilijk en veel zoeken
om
verder te geraken.

Hieronder plaats ik een paar afdrukken van menu's zoals ik heb in mijn
financiële administratie. Misschien kunt ge er wat inspiratie in
vinden.

Vriendelijke groet,
Willem

   [image: a] [image: d]

   [image: c]


Op 03-11-15 om 21:19 schreef Dick Stomp:

Willem,

Het doet me deugd te kunnen melden dat de SorteerMacro werkt!

Hindernissen:
- in LibreOffice > Beveiliging > Macro's > Medium ingesteld, gevonden
in
een Wiki
er komt geen mededeling dat de Macro niet wordt uitgevoerd door een te
hoge Beveiliging...
- in volgende Wiki staat, dat Macro's alleen werken in Writer en Calc
<https://help.libreoffice.org/Common/Recording_a_Macro/nl>
https://help.libreoffice.org/Common/Recording_a_Macro/nl
Dat laatste is niet zo erg, omdat in Base het Menu scherm alleen
knoppen
heeft om Rapporten te starten.
Rapporten zijn Kostenverslag vorige periode en Begroting komende
periode.

Nu ga ik proberen een menuscherm te maken voor Base, dat de Rapporten
start met doorgifte van bepaalde parameters zoals Periode.

Met groet,
Dick


Op 3 november 2015 17:37 schreef Willem <willem075@gmail.com>:

Dick,

Goed gelukt. Mooi zo. Hebt ge al een macro voor het sorteren?

De knop kunt ge helemaal naar wens verfraaien. Klik met rechts op de
knop en vervolgens in venster "Eigenschappen Knop" selecteer tabblad
"Algemeen"
Geef de knop de gewenste naam in het kadertje rechts van "Titel"
Kies Lettertype en achtergrondkleur en zo verder.

Groet,
Willem

[image: a]Op 03-11-15 om 17:06 schreef Dick Stomp:

Gelukt! Alleen zat de Knop nu verstopt in het dropdown van kader 1.
Daarop éénmaal geklikt en kon toen willekeurig drie knoppen na elkaar
op
het sheet plaatsen​. Handig!
Ik zal één knop trachten aan het werk te krijgen: Sheet sorteren op
kolom C.


Op 3 november 2015 16:51 schreef Willem < <willem075@gmail.com>
willem075@gmail.com>:

Dag Dick,

1. De ontwerpmodus moet aan staan. Dan ziet het venstertje
"Formulierbesturingselementen" er uit zoals op onderstaande
schermfoto. De
icoontjes zijn dus duidelijk geaccentueerd.

2. Klik dan een keer met de linkermuisknop op het icoontje "knop"
*en
laat de muisknop los*.

3. Verschuif de cursor naar het werkblad. Als het goed is staat er
dan
geen pijlpunt als muiscursor maar *een plusteken met daarnaast een
klein vierkantje. *

4. Klik dan met de linkse muisknop op het werkblad, houd de muisknop
ingedrukt en sleep tot er een rechthoek verschijnt. Laat dan de knop
los.

De geplaatste knop verschijnt niet in een cel maar gewoon op de
plaats
waar ge de cursor sleept.

Op deze manier zou het toch moeten werken.

Vriendelijke groet,
Willem

[image: a]


Op 03-11-15 om 15:31 schreef Dick Stomp:

Beste Willem

   1.

   Open een werkblad in Calc en ga naar Menu / Beeld / Werkbalken
/
   *Formulier*Besturingselementen
   2.

   In het venstertje “Besturingselementen” kan met het tweede
icoontje
   de Ontwerpmodus worden aan- en uitgezet. Zet Ontwerpmodus aan.
   3.

   Klik op het icoontje “Knop”, klik op het werkblad en sleep met
   ingedrukte muisknop om een knop te plaatsen.

Stap 3 werkt bij mij niet; de Knop kan ik klikken; klik op werkblad
selecteert alleen een cel; maar ik krijg de Knop niet in de cel...
slepen
met ingedrukte muisknop doet ook niets...

Dick

Op 3 november 2015 14:47 schreef Willem < <willem075@gmail.com>
willem075@gmail.com>:

Dag Dick,

Helaas heb ik een fout gemaakt. Waar ik schreef
"Besturingselementen"
moet staan "*Formulierbesturingselementen*".

Excuus voor de verwarring en vriendelijke groet,
WillemOp 03-11-15 om 14:05 schreef Dick Stomp:

Dag Willem,

Calc >Menubalk > Beeld > Werkbalken
bevat bij mij geen > Besturingselementen...
Ik werk met LO5.

Groet,
Dick

Op 2 november 2015 23:31 schreef Willem < <willem075@gmail.com>
willem075@gmail.com>:

Beste Dick,

   Misschien komt ge op het goede spoor met uitleg hoe het
gedaan
   kan worden in Calc. Wellicht gaat het in Base op
gelijkaardige
wijze maar
   daarmee heb ik geen ervaring.   1.

   Open een werkblad in Calc en ga naar Menu / Beeld /
Werkbalken /
   Besturingselementen
   2.

   In het venstertje “Besturingselementen” kan met het tweede
   icoontje de Ontwerpmodus worden aan- en uitgezet. Zet
Ontwerpmodus aan.
   3.

   Klik op het icoontje “Knop”, klik op het werkblad en sleep
met
   ingedrukte muisknop om een knop te plaatsen.
   4.

   Klik nu met rechts op de geplaatste knop en selecteer
   “Besturingselement” in het uitrolmenu.
   5.

   In venster “Eigenschappen knop” selecteer tabblad
“Gebeurtenissen”
   6.

   Rechts van “Actie uitvoeren” klik op het knopje met de drie
   puntjes.
   7.

   In venster “Actie toewijzen” klik op de knop “Macro” en
selecteer
   de macro die uitgevoerd moet worden met een druk op de knop.
   8.

   Ga naar het werkblad en zet Ontwerpmodus uit. Klik op de
knop om
   de macro uit te voeren.


Vriendelijke groet,
Willem

Op 02-11-15 om 21:33 schreef Dick Stomp:

Hoe kan ik een Query of Rapport van Base extern starten?
In Access maak je een Formulier met knoppen.
Aan de knop hang je een opdracht op een Rapport te maken.
Hoe werkt dat in LibreOffice?
In welk WikiManual moet ik gaan lezen?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.