Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


hej,
Ctr+M directe opmaak wissen had ik al geprobeerd maar dat had geen effect.
Ctr+A  directe opmaak wissen haalde wel alle lijnen weg. Een nieuwe return
aan het eind van de tekst had geen nieuw lijn tot gevolg.
Daarmee is het probleem dus opgelost.
Tack så mycket!
mvh, Ben


www.ridder-ben.se

Op 31 oktober 2015 22:36 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dag Ben,

Ben Schmitz wrote on 31-10-15 18:44:
Na elke return wordt een lijn ingevoegd die vervolgens niet te
verwijderen
is. tot vandaag had ik daar nooit last van. onder 'opmaak' kan ik niets
zien waaruit blijkt dat daarvoor gekozen is. Ik houd me aanbevolen voor
tips om dit op te lossen.

Ctrl+A (Alles selecteren)
Ctrl+M (of Opmaak > Directe opmaak wissen).

Werkt dat?

Ciao,
Cor
--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.