Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op 16-10-15 om 16:46 schreef Machteld Michiels:

ik wil de gegevens van twee tabbladen met elkaar vergelijken. De
kolomkoppen van beide tabbladen zijn identiek en kolom A van beide
tabbladen bevatten identieke en unieke codenummers, de inhoud van de
andere kolommen is meestal identiek, maar kan verschillen. Ik wil de
rijen die van elkaar verschillen op een of andere manier kunnen
weergeven. Heeft iemand een oplossing? Ik werk met  libre office 5.0.0.5
op een Mac computer OSX 10.9.5

Als het geen bezwaar is om een extra kolom toe te voegen kun je deze formule gebruiken:

=ALS(Blad2.A1<>Blad1.A1;Blad2.A1-Blad1.A1;0)+OPMAAKPROFIEL(ALS(HUIDIG()=0;"groen";"rood"))

groen en rood zijn opmaakprofielen die je even zelf moet maken.

Misschien is het eenvoudiger om het voorbeeldbestand te downloaden.

https://drive.google.com/file/d/0B4J0Y3bmGJV1NThXREdQSHNQUHM/view?usp=sharing

--
Antoon
Ubuntu Linux 15.04
LibreOffice 4.4.2.2

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.