Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beetje heel late reactie: dit werkt perfect, dank, Jan

Op 02-10-15 om 22:38 schreef Alex Plantema:
Op vrijdag 2 oktober 2015 22:32 schreef Jan Kolloffel:

Als ik in Calc (LO 5 en daarvoor ook al) een e-mailadres type wordt
dat automatisch omgezet in een "mailto:"; en dat wil ik niet.  Ik wil
het e-mailadres zoals ik het type dus gewoon een "stel letters enz.
op een rijtje".  Hoe stel ik dat in?  Ik heb de opties bekeken maar
heb daarin niet gevonden hoe dat te bewerkstelligen en bij
Autocorrectie kan ik er ook niets over vinden.  Wie-o-wie weet hoe ik
dat mailto: fenomeen uitzet.

Dat gaat via Extra>Opties voor Autocorrectie, tab Opties, URL herkennen uitvinken.
Je kunt ook achteraf Ctrl+M gebruiken waar onbedoeld een link staat.

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.