Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Een aantal keren per jaar heb ik een mailing waarbij ik vanuit de database adressen op enveloppen print. Bij versie 4 werkte dit bij de laatste versies prima. Bij versie 5 blijkt samenvoegen niet te werken. Dat heb ik nog even voor de zekerheid getest door het resultaat in file op te slaan. Daar blijkt dat het niet werkt.

De mogelijkheid bestaat dat er iets veranderd is wat ik niet weet. Kortom ik krijg dit niet meer voor elkaar en zal deze keer terug moeten vallen op versie 4.

Graag hoor ik of het bij anderen wel is gelukt.

Hierbij de configuratie gegevens:

Besturingssysteem: Ubuntu 14.04 LTS
LibreOffice  5.0.2.2
zowel naar file als naar printer door samenvoegen van writer documenten met Database lukt niet.

Graag tips om dit op te lossen.

Met vriendelijke groet,

Aleidus Aalderink

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.