Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hai Co,Ik lees dat je computer de installatie van MySql niet aankan
  wellicht.Is het een oud beestje?Geeft niet.Misschien goed om die terminal helemaal te sluiten 
en dan weer te
  openen.Ik lees dat het kan helpen als je daar in plakt:performance_schema=0en dan enter. Begin 
daar eens mee.Nu gaan we nog eens proberen om LibreOffice te installeren.Hij is daarin blijven 
steken en dat maakt het wat moeilijker.Hij moet vlot getrokken worden.Probeer eens:@page { margin: 
2cm }
        pre { font-family: "DejaVu Sans Mono", monospace }
        p { margin-bottom: 0.21cmsudo apt-get install -f  (en dan
  Enter)dit installeert ontbrekende bestandendan:sudo dpkg --configure -a (en dan Enter)en 
eventueel daarna nog:sudo apt-get updatesudo apt-get dist-upgradeIk ben nieuwsgierig!Op 01-10-15 om 
20:10 schreef
   j.zweedijk:
processing
   triggers for libc-bin
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.