Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


bedankt voor tips over mogelijkheden.

Mvg, Ekrem

Op 24-09-15 om 12:50 schreef pieter kristensen:
Er is geen libreoffice voor de ipad.
Pages leest en schrijft geen opendocument.

Je kan gratis Microsoft Office Word (en de hele rest) installeren uit de app-store. Ik geloof dat je daarmee gewoon opendocument kan lezen en schrijven maar ik weet het niet 100% zeker. Het is zeker te proberen.

Maar met google-docs kan je het online helemaal zeker doen.
Dan moet je wel een google account maken.
Dat werkt zeker.
Er zijn vast nog meer mogelijkheden.


Op 24-09-15 om 11:48 schreef Ekrem Koç:
Hallo allemaal,

Welke programma in de iPad kan ik document, werkblad (.odt, ods. etc.) bewerken. Ik kan alleen LO-bestanden in OOReader lezen.

Met vriendelijke groet,
Ekrem Koç

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.