Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Willem,

Ik denk dat je in de documentatie wel zult vinden wat je zoekt, in de
Handleiding voor Writer, hoofdstuk 4 (Pagina's opmaken) vanaf pagina 42
(pagina's nummeren).

Sukses

Vriendelijke groeten

Leo


Op 23 september 2015 om 21:31 schreef Willem <willem075@gmail.com>:


Beste lezers,

In een LibrOffice Write document wil ik de paginanummers laten weergeven
telkens op dezelfde plaats onderaan op elke pagina. Als ik het goed heb
gelezen zou daarvoor eerst de

optie “Voettekst” geactiveerd moeten worden. Dat heb ik gedaan via:

/Menu / Opmaak / Pagina / Tabblad Voettekst, “Voettekst activeren”
aanvinken. /Klik Toepassen en OK.


Maar hoe nu verder?

Selecteer ik /Menu / Invoegen / Voettekst/ dan verschijnt aan de
rechterkant daarvan een strookje met de vermelding /_v standaard._/Daar
kan verder niets mee.

Is er iemand die kan uitleggen hoe en wat er gedaan moet worden om de
paginanummers weer te geven?

Vriendelijke groet,

Willem--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.