Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Bart,

Je opmaak in Writer kent in hoofdzaak 2 opmaakprofielen: paginaopmaak en alineaopmaak
De door jou gebruikte paginaopmaak kun wijzigen,
zet de marge op 0 en achtergrondkleur geel
De door jou gebruikte alineaopmaak geef je de juiste marges.....

Succes,
BarendBart Kuijer schreef op 22-9-2015 21:12:
Momenteel ben ik bezig met de vertaling van een Drents dialectboek naar het Nederlands. Daarvoor gebruik ik nu Word. Windows7 gaat naar Windows 10 en daarmee Office -dus ook Word- naar de cloud. Maar ik wil baas blijven in eigen b.. (euh) computer. Dus wil ik naar LibreOffice Writer. De fonts die ik gebruikte in Word -Calibri en Constantia- heb ik inmiddels ook in LibreOffice kunnen installeren. Maar nu houd ik een probleem over waar ik nog niet uit kom; hopelijk weet iemand hier de oplossing. De paginakleur die ik gebruik is geelachtig; dat geldt dus voor de gehele pagina ( wil je zien hoe dat er uitziet; download dan het bestand Harm-4.pdf dat te vinden is op members.ziggo.nl/bart.kuijer. Je kunt het als een boek lezen op de iPad met iBook, op een Samsung Galaxy met de app EB of gewoon op de pc met een pdf-reader. Je ziet dan het boek voor zover door de tekstcorrector vrijgegeven) Laad ik de docx versie van het bestand in Writer dan is niet de gehele pagina geel; de kaders (voor, boven, achter, onder) blijven wit; alleen het gedeelte waarin de tekst kan worden geschreven is geel. Dat blijft zo als ik er een .pdf van maak.
Wie weet de oplossing?

Bart--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.