Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hi Pieter

Tja... zo te zien is het gebruiken van persona's gewijzigd en werkt het
inderdaad niet meer goed. Er zit zo te zien geen verschil in
Voorgeïnstalleerde persona's en Gebruik eigen persona's. Eerst kon je dan
naar de site van Firefox gaan om een persona te kiezen. Dat lijkt niet meer
te werken.
Ik zie wel een bugmelding over persona's (*Bug 85549*
<https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=85549>) maar dat lijkt
me weer iets anders.

Groeten, Kees

Op 16 september 2015 14:13 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Het lijkt zo eenvoudig.  Je gaat naar het menu
/Extra/Opties/LibreOffice/Persoonlijke voorkeur en daar klik je op "kies
persona". Een poosje geleden kon ik daar een url invoegen voor in het geval
dat ik al een persona HAD gevonden.
Kan dat nu niet meer?
Als ik een url in het zoekveld invoer krijg in onderin het venster een
foutmelding.

Ik zit nu achter een computer waarop het systeem Kubuntu geínstalleerd is.
Tot mijn verrassing zie ik dat in de map
/.config/libreoffice/4/user/gallery/personas alle personas zijn opgeslagen
die LO met een slakkengangetje aan het binnenhalen was.

Maar ik heb de indruk dat deze lokaal opgeslagen persona's niet tellen als
"voorgeïnstalleerde persona's". LO doet er voor mijn gevoel niks mee.

Volgens mij werkt het niet helemaal goed maar het kan ook zijn dat ik het
fout doe.
Het is niet het belangrijkste van de wereld maar als ik een persona zou
willen installeren vanuit deze url
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/i-dream/ hoe zou ik dat dan
aan moeten pakken?
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.