Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp (want het Nederlands is een beetje
krom. Als Nederlands niet je moedertaal is, stel je vraag dan nog een keer
in het Engels als ik hem niet goed begrepen heb), maar als je bedoelt: hoe
open ik een docx document in LibreOffice?, dan is het antwoord: daarvoor
hoe je niks aan het document te veranderen. Kun je gewoon openen in Libre
Office via het menu Bestand-Openen, of door er in de Windowsverkenner
dubbel op te klikken, of rechtsklikken en dan kiezen voor Openen met...
Libre Office.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

2015-09-15 16:09 GMT+02:00 adsl520169@telfort.nl <adsl520169@telfort.nl>:

geachte Dames/Heren,
Mag ik vragen: Hoe kan ik Wordoffice-documenten (zoals een dox document)
zo vranderen dat na transpor in Libreoffice open kan worden. Bedankt.
Hoogachtend,
Rosa

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.