Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor,

Op 03-09-15 om 16:28 schreef Cor Nouws:
Dag André

DreK wrote on 03-09-15 14:42:
Ik wil in een Calc-spreadsheet een autofilter toepassen. Dit lukt, maar
als ik op sorteren klik,
Waar klik je op 'sorteren' ?
In de popup van het Autofilter kan ik kiezen voor Oplopend of Aflopend
sorteren.
Ik zie hetzelfde als jij en klik daar ook.
Kies ik Gegevens > Sorteren, dan kan ik op de tweede tap instellen of de
kop wel of niet moet worden meegenomen met sorteren.
Klik ik op de werkbalk, dan gaat het bij mijn voorbeeld wel goed.
Sorteren gaat ook bij mij goed. Het gaat specifiek over het autofilter.
Zo te zien ben ik tegen [1] aangelopen.
wordt ook de regel met het autofilter (=kop)
mee gesorteerd. Hoe kan ik dit voorkomen?

Calc-versie: 4.4.5.2
Vr. groet,
Cor
[1] https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=63416

Groeten, André

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.