Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hi André

Vreemd, bij mij gaat het goed. Sta je gewoon in a1 als je voor sorteren
kiest?
Bij mij gaat het alleen fout als ik het gehele blad selecteer, door in het
helemaal linksboven te gaan staan.

Groeten, Kees

Op 3 september 2015 14:42 schreef DreK <drek@drek.nl>:

Beste allen,

Ik wil in een Calc-spreadsheet een autofilter toepassen. Dit lukt, maar
als ik op sorteren klik, wordt ook de regel met het autofilter (=kop)
mee gesorteerd. Hoe kan ik dit voorkomen?

Calc-versie: 4.4.5.2

--
Groeten, André


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.