Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is het hoofdstuk 'Werken met tabellen'
toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u tabellen in Writer maakt, invoegt,
aanpast en gebruikt. Eenvoudige maar ook geneste tabellen. Ook kunt u lezen
hoe u tekst naar tabellen converteert en andersom.
Daarnaast kunt u lezen hoe u een bestaande tabel aanpast, zoals de
afmetingen van rijen en kolommen aanpassen, rijen en kolommen invoegen dan
wel verwijderen, maar ook hoe u cellen samenvoegt of juist splits.
Verder kunt u lezen hoe u de inhoud van cellen op kunt maken en bewerken,
zoals de uitlijning, nummerherkenning en sortering. En ook hoe u
eenvoudige) werkbladfuncties in tabellen kunt gebruiken, zoals eenvoudige
formules.

En natuurlijk nog veel meer.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.