Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hai Ekrem,

Voor zover ik weet herkent LiberOffice NIET automatisch de taal waarin je schrijft.
Maar er zijn wel een aantal dingetjes waar je plezier van kan hebben:

- Je kan bijvoorbeeld een Engels stuk tekst selecteren en er dan rechts op klikken. In het context-menu dat dan opent staat "tekens". Als je daarop klikt kan je ook de taal van het geselecteerde stuk tekst instellen. Daarna ziet LiberOffice die tekst als Engels en zal LO de tekst ook als Engels corrigeren. - Je kan ook tijdens het schrijven een keer op F11 drukken. Dan open je het dialoogvenster Stijlen en Opmaak. Normaal gesproken zal je zien dat de stijl "Standaard" gebruikt wordt. Als je nu rechtsklikt op het woord "standaard" zie je ook het woordje "Nieuw...". Als je daarop klikt ga je een nieuwe stijl maken. Maar die nieuwe stijl is in het begin gewoon precies hetzelfde als de stijl "standaard". Wat je doet is in het dialoogvenster dat dan opent een aanpassing maken. Onder "Lettertype" verander je de taal in Engels. Dan sla je het aliniaopmaak profiel op met een naam die herkenbaar is (standaard Engels of zoiets). Als je in het vervolg in het Engels gaat schrijven, kan je van tevoren op F11 drukken en het nieuwe profiel kiezen. Dan is het ook geregeld.

Zo'n profiel geldt alleen maar voor de tekst waarin je het profiel maakt.
Dat is jammer.
Daar is ook wat aan te doen. Dat doe je met "sjablonen" maar dat is weer een ander verhaal.
Pieter.

Op 24-08-15 om 00:31 schreef Ekrem Koç:
Hallo allemaal,

Een spellingscontrole in LibreOffice is standaard ingesteld. Soms maak ik een nieuwe document en ik schrijf in Engels. Is het mogelijk om een automatische spellingscontrole naar Engels instellen als dit document herkent een Engelse woorden? Ander moet ik elke keer om de spellingscontrole (taalinstellingen) wijzigen.

Met vriendelijke groet,
Ekrem Koç--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.