Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Gevonden!
Opmaak -> voorwaardelijke opmaak
Kleurenschaal 2 ingangen
van waarde 0 -> wit
tot waarde 5 -> groen

excuus voor de vraag ;-)

Op 14-8-2015 om 15:06 schreef Ivo ten Hagen:
Ik zou graag de cel van een achtergrondkleur willen voorzien: 5 tinten groen afhankelijk van de waarde: 1 - 5.

Het probleem is dat ik wel zie dat ik drie kleurwaarden kan opgeven (en niet 5), of dat ik een kleurverloop heb waarbij een deel van de cel gekleurd wordt, terwijl ik de intensiteit van de kleur wil laten veranderen.

Wie kan mij iets verder helpen?
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.