Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Het is weer druk met aankomende versies :)

Hieronder de aankondiging van 5.0.0 RC4. Dat wordt, als alles goed gaat,
de echte 5.0.0!

Informatie hieronder en downloaden hier
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/


-------- Forwarded Message --------
Subject: [nl-announce] LibreOffice 5.0.0 RC4 beschikbaar !
Date: Mon, 27 Jul 2015 23:09:02 +0200
From: Cor Nouws <cor.nouws@documentfoundation.org>
To: announce@nl.libreoffice.org

The Document Foundation is verheugd om LibreOffice 5.0.0 Release
kandidaat 4 aan te kondigen! De komende 5.0.0 zal de eerste uitgave zijn
in onze 5.0 versie-lijn.
Let er op dat 5.0.0 RC4 nog niet is goedgekeurd voor gebruik in
productie-omgevingen. Neem echter de vrijheid om het uit te proberen in
plaats van versie 4.4.4.

Een overzicht (in uitvoering) van de nieuwe en gewijzigde functies staat
hier https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.0/nl

De uitgave is beschikbaar voor Windows, Linux en Mac OS X van onze
QA-release download-pagina
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

De Windows-versies zijn ook beschikbaar voor 64 bits.

Mocht je bugs vinden, rapporteer die dan alsjeblieft in onze Bugzilla:
  https://bugs.documentfoundation.org

Een goede manier om de kwaliteit van de release kandidaat vast te
stellen is het uitvoeren van enige specifieke handmatige tests. Onze
TCM-wikipagina geeft meer details:
 http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test

Er zijn ook andere manieren om mee te doen met dit prachtige project! Je
kunt bijvoorbeeld code bijdragen:
  http://www.libreoffice.org/community/developers/

helpen het LibreOffice vertalen voor jouw taal:
  http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide

of helpen met het financieren van onze activiteiten:
  http://donate.libreoffice.org/

Een lijst van bekende issues en gerepareerde fouten, in vergelijking met
5.0.0 rc3, is beschikbaar op onze wiki:
  http://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.0/RC4

Laat ons wederom afsluiten met veel dank aan allen die hebben
bijgedragen aan het LibreOffice project - deze uitgave zou niet mogelijk
zijn geweest zonder jouw hulp.

Namens de Gemeenschap

w.g. Christian Lohmaier

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.