Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik dacht redelijk bekend te zijn met LO
maar toch weer iets geleerd
Met dank
Jan van Nuland

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Freek de Kruijf
Sent: Monday, July 20, 2015 2:56 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users]

Op maandag 20 juli 2015 14:41:41 schreef Jan van Nuland:
beste mensen,

Heb ik een bug gevangen of doe ik iets verkeerd?

Bij het maken van een document met meerdere bladzijden wilde ik
paginanummers invoegen in de koptekst.

Dit ging niet, na meerdere pogingen.

Voor vergelijking heb ik toen een oud document met paginanummers geopend.
In het verleden werkte dit prima, maar nu geeft dit document in de koptekst
de tekst “paginanummer”.

Doe ik iets verkeerd of is de methode veranderd?

Ik werk met LO 4.4.4.3.

Waarschijnlijk heb je onder Beeld Veldnamen aan staan.

Jan van Nuland

--
vr.gr.

Freek de Kruijf


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.