Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op 11-06-15 om 16:58 schreef Cor Nouws:
Hoi Paul,

Paul van der Vlis wrote on 11-06-15 15:50:

In sommige LO spreadsheats blijkt een verkeerde formule gebruikt te zijn.

Is het mogelijk om alle bestanden in een map te doorzoeken op zoek naar
een bepaalde formule?

Ik heb Loook en zgrep geprobeerd, maar het lukte nog niet...

Met de volgende opdracht schoon in een directory rtf bestanden op:
  $ sed -i 's/AA/BB/g' *.rtf

Het zijn geen rtf bestanden, maar odt.
Volgens mij is het rtf formaat niet geschikt voor spreadsheats.

Je sed commando voegt volgens mij BBB in voor AA, dat is geen zoeken...

Zoiets is uit te breiden met tar etc dat het in de documentcontainers
z'n werk doet.

Je kunt ook een macro over een directory laten loopen en die alle
documenten laten openen en doorzoeken.

Ik heb nog een programma "deepgrep" getest en dat vind wel veel, maar
toch niet wat ik wil en dat begrijp ik niet helemaal.

Wel een interessant programma trouwens:
http://noone.org/blog/English/Computer/Debian/CoolTools/deepgrep.html

"deepgrep '0.19' *" vind bijvoorbeeld wel "0:19", maar de "0.19" niet
terwijl dit echt wel in het bestand staat als ik de zip met de hand uitpak.

Misschien kan ik dit beter in een Linux groep vragen.

Groet,
Paul.

-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.