Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo Pierre,

Ik gebruik altijd een ander trucje: ik typ de apostrof direct na de
laatste letter (of interpunctie) zonder een spatie te gebruiken. Er
verschijnt dan een sluitende apostrof. Vervolgens voeg ik de spatie (of
nieuwe regel) voor deze apostrof toe.

Groeten, André


Op 10-06-15 om 16:29 schreef Pierre François:
Dag Jan,

Ja dat is ondertussen gebeurd, maar het was niet evident omwille van
de interferentie met een andere autocorrectie, nl. de automatische
verandering van de aanhalingstekens (openend en sluitend).

Dank je wel.

Pierre

On 06/10/2015 04:11 PM, Jan Koll wrote:
Kijk eens bij de opties voor autocorrectie.  Wellicht kun je daar
iets instellen.

Pierre François schreef op 10-06-2015 om 11:25:
Hallo. Wanneer ik 's of 't intik in LibreOffice, krijg ik een
opening quote:‘s of ‘t in plaats van een closing quote: ’s of ’t.
Graag had ik geweten hoe ik dat gedrag kan wijzigen. Met dank op
voorhand. Pierre


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.