Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is de vertaalde versie van 'Sjablonen
in Writer' toegevoegd. Dit is de eerste vertaalde versie van dit hoofdstuk.
Hierin kunt u lezen hoe u met sjablonen uw documenten consistent kunt maken
en tegelijkertijd het uzelf gemakkelijk kunt maken.
Ook leert u hoe u sjablonen kunt maken, beheren en gebruiken. En hoe u uw
eigen sjabloon de standaardsjabloon kunt maken.

Met dank aan Hans de Vries voor zijn bijdrage.

De documenten kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.