Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Mannen,
Ik volg deze discussie al enige tijd.
Dit gaat mijn simpele COBOL ervaring ver te boven!
Ik weet alles van organisaties van bestanden en databases.
Maar ik vraag me af of de moeilijke exercities met Spreadsheets winst
opleveren...
Vragen:
1) is er een datamodel?
2) is er een Functioneel Ontwerp?
3) is er een lijst van Eisen?
Ten goede: ik ben dol op QAD (Quick And Dirty).
Documenteren doe ik achter af (tegen royale betaling).
Sterkte!
Dick


Op 9 februari 2015 22:58 schreef Lamont J <julabou@skynet.be>:

bedankt Willem !
Wat voeg ik toe/of wat formuleer ik anders om alleen de waarden (en dus
niet de formules) te plakken ?
groetjes
Julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Willem
Sent: Monday, February 09, 2015 4:09 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] basic

Beste Julien,

Op een Calc-blad met Basic een Range kopiëren en elders plakken gaat als
volgt:

*Sub KopieerEnPlak*/'voorbeeld kopieer Range A1:C10 en plak op D1:F10) /
  oSheet1 = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) '/= Blad1/

  oRangeOrg = oSheet1.getCellRangeByName("A1:C10").RangeAddress '/te
kopieeren range/
  oRangeCpy = oSheet1.getCellRangeByName("D1:F10").RangeAddress '/te
plakken range/

  oCellCpy = oSheet1.getCellByPosition(oRangeCpy.StartColumn,_
  oRangeCpy.StartRow).CellAddress '/maak de kopie/

  oSheet1.CopyRange(oCellCpy, oRangeOrg) '/plak de kopie/
*End Sub*

Met vriendelijke groet,
WillemOp 08-02-15 om 16:06 schreef Lamont J:

Doe momenteel verwoede pogingen om libre-basic een beetje te verstaan
:wil niet te best lukken
Heb bvb “introduction to API van internet geplukt
daarin staat pag98 een en ander over move and copy
en een voorbeeld :
Dim Doc As Abject
Dim Sheet As Object
Dim CellRangeAddres As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
enz
maar als ik letterlijk hetzelfde ingeef krijg foutmelding “geen toegang
tot object”
Staat er toch een fout in de handleiding of moet ik nog ergens
instellingen veranderen ??

De bedoeling is om in basic en bepaalde range waar berekende resultaten
in staan via een copy/paste/values
ergens op een andere plaats te copiëren
alle suggesties welkom !--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.