Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dick Stomp,

Op maandag 2 februari 2015, om 14:35 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] stroomschema".

Zie afdrukken D.odg <http://home.online.nl/dick.stomp/afdrukkenD.jpg>
Vraag: hoe zijn de verticale verbindingen zonder *knik* te maken?

Je kunt voor de lijnstijl "Lijnverbinding" kiezen dat lost een
grootdeel van je probleem op.

Ook het handmatig ingeven van de breedte is een oplossing dan zit vaak
je aanhechtingspunt netjes onder elkaar. Dat doe je binnen "Positie en
grootte" in het context menu.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.