Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hierbij een mogelijkheid om de ongewenste W7 Bibliotheken te verwijderen.
Alleen doen *na* het maken van een backup van je Register *en *als het
Register min of meer vertrouwd terrein voor je is.


http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/remove-libraries-from-windows-explorer-in-windows-7/

Ik ben het eens met het feit dat het ondingen zijn.

Groet,  Hans van der Leeuw

2015-02-01 10:44 GMT+01:00 Lamont J <julabou@skynet.be>:

Halo, ik ben echt nieuweling in LO laar inzake "MS bedenksels" : ik ben
zelf recent overgeschakeld van XP naar windows 7 en snap tot op heden ook
het voordeel van die bibliotheken niet. Ik gebruik ,wat ik tot nu toe
altijf gebruikt heb : een duidelijke boomstructuur voor mijn files en dat
werkt prima
julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Nico Koolsbergen
Sent: Saturday, January 31, 2015 1:33 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] dialoogvensters

Inderdaad geef ik de voorkeur aan de dialoogvensters van LO zelf, omdat
je daar een overzicht  van je meest gebruikte mappen kunt maken. En ik
heb net een paar van die mappen meer dan LO nu laat zien. Bij de
Windows-dialoog moet ik me altijd eerst door MS-bedenksels (de
'bibliotheken')  worstelen.
Ik wacht maar af en hoop op verbetering.

Nico


------ Origineel bericht ------
Van: "Kees Kriek" <kees538@gmail.com>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: 31-1-2015 8:16:47
Onderwerp: Re: [nl-users] dialoogvensters

 Op 30 januari 2015 23:38 schreef Ad Rienks <ad.rienks@gmail.com>:

  Nico,

 Heb je het over de Windows-versie? Ik heb intussen 4.4.0.3 gedownload
van
 een internationale mirror, geïnstalleerd, en ik zie geen probleem.
Openen
 en Opslaan Als opent gewoon het standaard Windows-dialoogvenster.


Bij Extra > Opties > LibreOffice > Algemeen kun je kiezen om de
LibreOffice
vensters te gebruiken. Vink je dit uit dan gebruik je die van Windows. Ik
zie dat het LibreOffice vensters inderdaad 'plat' zijn. Ik weet niet of
dit
een bewuste wijziging is of niet. Wellicht weet één van onze 'techneuten'
dit en/of kan er een melding van gemaakt worden.

Vriendelijke groet,
Kees


 Ad

 Op 30 januari 2015 16:50 schreef Nico Koolsbergen <nico@koolsbergen.net
:

 >
 > Als ik in de nieuwste versie (4.4.0.3) de LO-dialoogvensters voor
 > Openen/Opslaan gebruik blijken die een stuk 'platter' te zijn dan ik
 > gewend was. Ik krijg maar zes mappen en zeven bestanden te zien en
dat is
 > voor mijn gebruik veel te weinig. Uitrekken van zo'n venster wordt
niet
 > 'onthouden'. Is dit te veranderen?
 > Nico
 > --
 > Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.
libreoffice.org
 > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/
Netiquette
 > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
 > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
 > deleted
 >

 --
 Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.
libreoffice.org
 Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/
Netiquette
 List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
 All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
 deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.