Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


De versie 4.4.0 ? Is die voor iedereen verkrijgbaar? Als ik nl. op
https://nl.libreoffice.org/download/ wil downloaden, werken de links niet!

Ad Rienks

Op 30 januari 2015 16:50 schreef Nico Koolsbergen <nico@koolsbergen.net>:


Als ik in de nieuwste versie (4.4.0.3) de LO-dialoogvensters voor
Openen/Opslaan gebruik blijken  die een stuk 'platter' te zijn dan ik
gewend was. Ik krijg maar zes mappen en zeven bestanden te zien en dat is
voor mijn gebruik veel te weinig. Uitrekken  van  zo'n venster wordt niet
'onthouden'. Is dit te veranderen?
Nico
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.