Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Roberto,

Controleer het volgende.

1. Menu / Extra / Opties /
2. In linker vensterdeel selecteer LibreOffice Calc / Weergave
3. In rechter vensterdeel Weergave formules uitvinken. Klik OK

Vriendelijke groet,
Willem


Op 27-01-15 om 10:02 schreef rob viester:
Ik gebruik LO al jaren met tevredenheid.
Echter, sinds de update 4.3.5.2 worden mijn formules (bijv. =SOM(A10:A20) in de betreffende cel wel vertoond, maar niet meer in de cel uitgevoerd. In de statusbalk wordt rechts onderin keurig vermeld dat "som=100". Mogelijk dat ik ergens op een verkeerde knop heb gedrukt, danwel een vinkje teveel of te weinig heb geplaatst?
Hoe krijg ik dit weer in orde.
Ciao, Roberto


---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
http://www.avast.com
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.