Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Julien,

Ga naar extra-opties-Geavanceerd en zet een vinkje bij "Het opnemen van macroś mogelijk maken".
Nu kan je de knop macroś opnemen gebruiken, bij extra-macro;s

groet Frank

Op 25-01-15 om 22:04 schreef Lamont J:
hallo
heb redelijk wat ervaring met Excel en VBA en ben nu aan het overschakelen naar LO
Normaliter start je een macro (zoals in Excel2003) via Extra/macro/macro opnemen
Mijn probleem is dat “macro opnemen” niet meer verschijnt wel “macro’s beheren” :werkt dit nu zo ?? 
ik zie daar evenwel ook geen duidelijk punt waar ik een programmamodule kan in schrijven
Of moet ik één en ander ANDERS instellen bij libreoffice zelf en hoe doe ik dat dan ??
alle suggesties welkom !!
groetjes
Julien--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.