Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op 25 januari 2015 13:51 schreef Ad Rienks <ad.rienks@gmail.com>:

Hallo,


Hi Ad


Even een algemene vraag, die misschien op een hoger niveau geplaatst moet
worden:

Bij het installeren van een nieuwe versie wordt ook soms een nieuwe
directory aangemaakt; zo heb ik nu in Program Files al LibreOffice 3.5,
LibreOffice 4.0 en LibreOffice 4 staan.

Ik denk dat ik de oudere versies wel zonder problemen handmatig kan
verwijderen, of dit door een 'Uninstaller' kan laten doen. Ja toch?


Je kunt deze mappen inderdaad handmatig verwijderen. Met een Uninstaller
gaat denk ik niet, omdat er een nieuwe versie actief is.


Maar het zou beter zijn, lijkt mij, dat bij het installeren oudere versies
automatisch worden verwijderd, eventueel met een vraag naar de gebruiker,
of zij/hij dat wil.


Lijkt mij ook. Misschien iets voor een voorstel?

Vriendelijke groet,
Kees


Met vriendelijke groet,
Ad Rienks

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.