Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Gisteren is, mede dankzij de steun van onze Rob, BugZilla verhuisd.
Je vind deze nu hier:
  https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi

Mocht je ergens op onze website of wiki een oude link tegenkomen, dan is
het fijn als je dat even meldt :)

Voor je op de nieuwe site kunt inloggen en aan de slag kunt, moet je je
wachtwoord resetten. Lees meer op deze pagina:
https://wiki.documentfoundation.org/QA/Bugzilla/TDF_Bugzilla_Proposal/Migration_Userguide#After_the_Migration

De migratie is gedaan omdat het QA team nu makkelijker de applicatie en
pagina naar eigen wens kan inrichten. Er zullen de komende tijd dus wat
veranderingen plaatsvinden.

En verder is het altijd fijn als er extra mensen zijn die een handje
kunnen meehelpen!

vr. groeten,
Cor

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.