Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Ad.

Andere mogelijke oplossing:
Na de import van het CSV-bestand de geldkolom selecteren en met zoeken en vervangen (Ctrl-H) de 
punt vervangen door een komma.
Er zijn vaak meerdere wegen naar Rome.

Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Winfried Donkers [mailto:W.Donkers@dci-electronics.nl] 
Verzonden: woensdag 21 januari 2015 07:48
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: RE: [nl-users] csv importeren

Dag Ad,

Wat is het? Getallen worden geïmporteerd uit een .csv file met een punt als decimaal 
scheidingsteken. 

Als je een csv-bestand opent met LibreOffice (Calc), verschijnt er eerst een venster waar je o.a. 
het scheidingteken kan instellen (; of tab, etc.). In dat venster zie je ook de data uit het 
csv-bestand staan. je kan elke kolom selecteren en aangeven hoe die kolom geïmporteerd moet worden. 
Voor kolommen met getallen die en punt als decimaalteken hebben, selecteer je 'VS/Engels' (ik 
antwoord uit m'n hoofd, de exacte term kan iets verschillen), voor afwijkende datumformaten zijn 
ook meerdere opties. Je kan overigens ook meerdere kolommen tegelijk selecteren en instellen.

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.