Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik zat nèt te kijken...
Er vallen me twee dingen meteen op:
- https://dl.dropboxusercontent.com/u/6429690/zoomen%20en%20pannen.jpg
"zoomen en pannen"... "zomen en pannen" had ik begrepen, dat had iets huishoudelijks gehad. Wat is "pannen"? En vraag: waarom worden er met veel zorg wat icoontjes uit de standaard bovenbalk verwijderd om dit enorme "zoomen en pannen" er voor in de plaats te zetten. Ik vertrouw erop dat dit niet de uiteindelijke bedoeling is. - Ook in de versie 4.4.0.2 is er van 3d dia-overgangen in impress niets te bekennen.
Verder loopt het goed vind ik tot nu toe.


Cor Nouws schreef op 12-1-2015 om 9:43:
Beste gemeenschap,

The Document Foundation is verheugd de tweede release kandidaat van
LibreOffice 4.4.0 aan te kondigen.
De aankomende 4.4.0 zal de negende hoofduitgave zijn van LibreOffice en
levert weer nieuwe en verbeterde functies en daarnaast de gebruikelijke
foutcorrecties.

RC2 is in release-configuratie, en kan op Linux en Mac OS X naast de
aanwezige versie worden geïnstalleerd. Op Windows wordt de bestaande
versie vervangen. Als dat niet gewenst is, kan worden gekozen voor
parallelle installatie:
 https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl

Deze RC is natuurlijk nog niet gereed voor productie-doeleinden. Ook is
er nog een derde release kandidaat gepland. Er worden aan deze versie
geen nieuwe functies meer toegevoegd, maar de vertalingen zijn nog niet
allemaal compleet. En de release kandidaten zijn natuurlijk belangrijk
om te testen, zodat fouten kunnen worden opgespoord en verbeterd.

De lijst met nieuwe functies in LibreOffice 4.4 staat hier:
  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4
De lijst wordt de komende weken nog afgerond.

De uitgave is beschikbaar voor Windows, Linux en Mac OS X op onze
QA-versies download pagina:

  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Ontwikkelaars en QA-medewerkers zijn misschien ook geïnteresseerd in de
symbol server voor windows debug informatie (zie de uitgave-notities,
waarnaar verderop wordt verwezen voor de details)

Mocht je fouten vinden, rapporteer die alsjeblieft in de FreeDesktop
Bugzilla:

  https://bugs.freedesktop.org
  http://nl.libreoffice.org/meewerken/kwaliteitsborging/

Een goede manier om de kwaliteit van versie vast te stellen is het
uitvoeren van enige speciale handmatige testen. Onze TCM wiki pagina
geeft meer details:

 http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test

Er zijn meer manieren om betrokken te raken bij dit bijzondere project.
Je kunt bijvoorbeeld
code bijdragen:

  http://www.libreoffice.org/community/developers/

meehelpen met het vertalen van LibreOffice naar jouw taal:

  http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide

of helpen met het financieren van ons werk:

  http://donate.libreoffice.org/

Een lijst van bekende problemen en opgeloste fouten bij 4.4.0 RC2 is
beschikbaar op onze wiki:

  http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.4.0/RC2

Laat ons wederom eindigen met het uitspreken van GROTE dank! aan allen
van jullie die hebben bijgedragen aan het LibreOffice project. Deze
uitgave was zonder jullie hulp niet mogelijk geweest.

Namens de gemeenschap,

w.g. Christian Lohmaier
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.