Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Deze email is helemaal verkeerd

Op 6 januari 2015 18:02 schreef VLB1 <vlb1@xs4all.nl>:

Serial Nummer: ###REMOVED###


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:      Referentienummer: 45527877: Uw bestelling van Revo
Uninstaller Pro 3 Upgrade
Datum:  Tue, 21 May 2013 18:11:00 +0000
Van:    cleverbridge / VS Revo Group <cs@cleverbridge.com>
Aan:    vlb1@xs4all.nlBeste F.P. van Lier,

Hartelijk bedankt voor uw bestelling van Revo Uninstaller Pro 3 Upgrade.

Uw cleverbridge referentienummer voor deze bestelling luidt 45527877.

Om u snel en efficiƫnt te kunnen helpen, vragen wij u altijd uw
referentienummer bij de hand te houden wanneer u contact met ons
opneemt.


BETAALINFORMATIE

We hebben uw iDEAL-betaling ontvangen.INFORMATIE OVER DE LEVERING VAN DE PRODUCTEN

Bezoek de volgende pagina voor gedetailleerde informatie over de
levering van Revo Uninstaller Pro 3 Upgrade:

https://www.cleverbridge.com/884/p/###REMOVED###


UW BETALINGSBEWIJS

In de bijlage bij deze e-mail vindt u het betalingsbewijs voor uw
bestelling. U kunt deze echter ook via de volgende link downloaden:

https://www.cleverbridge.com/884/p/###REMOVED###


OPTIES VOOR ONDERSTEUNING


Technische en productgerelateerde ondersteuning

Als u technische of productgerelateerde vragen hebt, kunt u contact
opnemen met VS Revo Group met gebruikmaking van de volgende informatie:

E-mail: support@revouninstaller.com


Ondersteuning gerelateerd aan betalingen en bestellingen

Als u inlichtingen wilt inzake eventuele betalingen of bestellingen,
neem dan contact op met de klantenservice van cleverbridge:

https://www.cleverbridge.com/884/ma/cuseco/###REMOVED###

Wij bedanken u voor uw online aankoop via cleverbridge.


Met vriendelijke groeten,
Uw cleverbridge klantenservice
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.