Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Zo helpen we elkaar. Om eerlijk te zijn kwam de tip oorspronkelijk van Cor ;-)

op 2-3-2014 11:31 Willem075 schreef:
Beste Ivo,

Hartelijk dank voor uw tip. Dat was inderdaad de oplossing.

Met vriendelijke groet,
Willem

op 01-03-14 21:15, Ivo ten Hagen schreef:
Kijk eens onder Extra - Opties, Writer - Weergave en dan bij Weergeven afbeeldingen. Bij mij was die ooit spontaan uitgevinkt. Aanvinken en het werkte weer.

op 1-3-2014 18:21 willem schreef:
Beste lezers,

Sinds enige tijd is het niet meer mogelijk om een afbeelding, bijvoorbeeld een .jpg bestand, in te voegen in een Writer document. Na het invoegen verschijnt in het document enkel een kader met daarin het woord "Afbeeldingen1". De afbeelding invoegen in een Calc document gaat wel.

Ik heb "Writer" opnieuw geïnstalleerd maar het probleem blijft.

Weet iemand hoe dit kan worden opgelost?

Vriendelijke groet,
Willem
Libreoffice versie: 4.1.3.2
Linux-Ubuntu 13.10

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.