Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Op 19-02-14 17:28 schreef Theo van Nunen:
Beste lezers,

Dit bestand (
https://onedrive.live.com/redir?resid=4481D51507DA3BAE!1788&authkey=!AISXHMr8nx1I-v8&ithint=file%2c.odg
) is niet meer te openen in versie 4.2.0.4 wel in de versie 3.6. (Ubuntu)
Het betreft een les Writer die in pdf stond deze heb deze ingelezen met
een oudere versie LibreOffice.
Deze maakt er een odg van en is dan ook te bewerken.

In het vervolg wil ik een andere weg inslaan.
Open de PDF met Foxit reader in een aantal gevallen kun je daar de tekst
uit kopiëren alleen de plaatjes nog eruit halen en erbij plaatsen en dan
kun je met een odt verder gaan.
Odg is geen tekst verwerker en dat maakt het allemaal wat lastiger.

groeten Theo


Het bestand is perfect te openen in versie: 4.1.4.2, Build ID:
410m0(Build:2) op openSUSE 12.3 KDE 4.12.2.

Groeten, André

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.