Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste lezers ik heb nog eens gezocht hoe een eigen foto als achter grond geplaatst kan worden in Impress
En dat is echt zoeken daarom vermeld ik het hier.
Start Impress; Ga naar Opmaak -> vlak -> bitmaps -> Importeren -> selecteer foto -> openen.
(in dit veld kunt je de foto ook weer verwijderen als je het wil opschonen)
Ga nu naar Opmaak -> pagina -> achtergrond -> bitmap -> selecteer daar de foto -> Ok.
succes en groeten Theo
Ivo ten Hagen schreef op 7-2-2014 20:36:
Dank je, ik ga het uitproberen

op 7-2-2014 20:27 Cor Nouws schreef:
Dag Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (07-02-14 18:48)
Het lukt me niet om stijlen van lettertypen in Impress te gebruiken. Wel
schijn je stijlen van afbeeldingen te kunnen gebruiken met lettertype
enzovoort, maar ik kom er niet achter hoe ik die kan toepassen. Iemand
een tip?
Pmaakprofielen voor de teksten zitten op de modelpagina's.
Beeld > Model > Modelpagina.
In het paneel links heten die weer masterpages. Ofzo.

Als je meerdere modelpagina's hebt, en een andere toepast, heb je andere
opmaak tekst, opsommingstekens, achtergrond, evt. voettekst etc.

suc6!
Cor


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.